Ugrás a tartalomra

Embléma használat

Embléma használati szabályzat

Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács (továbbiakban: Szövetség) az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alakult és működő önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet. Működését a közgyűlés által megállapított és elfogadott Alapszabály, illetve egyéb belső szabályzatokban megállapított keretek között fejti ki. Tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. Tevékenységére és hatáskörére az Agrárpiaci Rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvényben, a Terméktanácsok Miniszteri elismerésének rendjéről szóló 11/1993. (III. 24.) FM rendeletben, valamint a Földművelésügyi Minisztérium által kibocsátott elismerésben foglaltak az irányadók, amelyek szerint a Szövetség gyakorolja a jogszabályok alapján őt megillető jogokat.

 

Alapítás éve: 1992., bírósági bejegyzés száma: 4814/1992.

Székhelye: Budapest V., Akadémia u. 1. I. em. 180.

(Telefon/fax: 6-1-269-0589; 354-04-60; e-mail cím: obtt@t-online.hu)

A Szövetség nyitott szervezet, ezért teljes jogú tagja lehet valamennyi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, érdekképviselet, akiknek, illetőleg amelyeknek a tevékenységi vagy érdekeltségi köre legalább részben összefügg a Szövetség feladataival, és az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Elnöksége a 2009. szeptember 08-i ülésén az alábbi együttes emblémahasználatára vonatkozó szabályzat elfogadásáról döntött:

A „Magyar földben termett Burgonya” logó az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szellemi terméke és kizárólagos tulajdona. Tulajdonosként kizárólag az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács engedélyezheti annak használatát a jelen szabályzat előírásainak betartásával.

 

I.  Az embléma tárgya:

A „Magyar földben termett Burgonya” logó nemzeti színű és egyszínű felirat együtteséből álló kör alakú embléma, amely kifejezi, hogy az így megjelölt burgonya  magyar földben termett, és a termék csomagolója, az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács tagja.

A „Magyar földben termett Burgonya” logó megjelölés alapvetően bizalom építő és garanciális célokat szolgál a termék kiadója, megrendelője, a termék gyártója és végső felhasználója között

 

II. Használat

- A logó használatára jogosult a Szövetség miden teljes jogú tagja.

- A logó használatának engedélyezését a tag kezdeményezi a Szövetség ügyvezetésénél.

Az engedélyező nyilatkozatot a főtitkár adja ki. A hozzájárulás csak a használati feltételek hiányában tagadható meg.

- A használat további, együttes feltétele, hogy a csomagolt burgonya megrendelője, írásban járuljon hozzá a logó feltüntetéséhez a termék csomagoló anyagán. A megrendelő engedélyét a tagnak kell beszereznie. A megrendelő engedélye hiányában történő jogosulatlan használatért a Szövetség nem, kizárólagosan a kérelmező tag felel.

- A Szövetség elnöksége előírhatja, hogy a logó használatáért a tag éves használati díjat fizessen. A díj ellenében a tag korlátozás nélkül használhatja a védjegyet.

A 2010. évben a használat ingyenes.

- A használatról a Szövetség írásos dokumentumot ad ki és folyamatos regisztrációt vezet.

 

Megszűnik a tag használati joga, tagsági viszonya megszűnésének napjával ha a tag ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárást tettek közzé hivatalos lapban annak a terméknek a vonatkozásában, amelynél a termék megrendelője visszavonta a védjegy használatához történő hozzájárulását a jövőre nézve minden termék vonatkozásában, ha bármely termék megrendelője tiltakozása ellenére jogosulatlanul használta a védjegyet. Amennyiben a tag a védjegyet a szövetség engedélye nélkül, jogosulatlanul használja, a Szövetség, mint jogtulajdonos bírósági eljárás indítását kezdeményezi a taggal szemben.

A megszűnt jogosultságot, illetve a fent említett eljárás kezdeményezését a szövetség a honlapján (www.obtt.hu) teszi közzé, illetve erről tagjait közvetlenül is írásban tájékoztatja.

 

Embléma használati engedélyek:

Név:

Iktató szám:

Cím:

Engedély kiadása:

Inicia Zrt.

 24/2013.

9141 Ikrény, Vasút sor 1.

2013. 03.18.

Csáky Szabolcs

107/2013.

4200 Hajdúszoboszló, Bányász u.32.

2013. 08.22.

Balogh János

112/2014.

5300 Karcag, Rákóczi u. 13.

2014.08.18.

Balogh János

10/2015.

5310 Kisújszállás, Nagy I.u.75.

2015.02.24.

 

Jelen szabályzat elválaszthatatlan mellékletét képezi az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Alapszabályának. 

Embléma használati szabályzat

Embléma használati szabályzat 1. oldal Megnyitás / Letöltés
Embléma használati szabályzat 2. oldal Megnyitás / Letöltés